Výpočet rychlosti hřídele a velikosti řemenic

Již před čtyřmi lety jsem napsal článek (jeden z prvních zde), podle kterého bylo možné vypočítat rychlosti otáček hřídele v závislosti na otáčkách motoru a velikosti řemenic. V dnešním novém článku nabízím tento výpočet otáček hřídele automatizovaný.

Stačí zadat do příslušného pole otáčky motoru, které nalezneme na štítku. A dále doplníme průměry řemenice motoru a hřídele v milimetrech. Výsledek, tedy otáčky hřídele, se zobrazí ve spodním poli.

Je šikovné, že můžeme laborovat s průměry řemenic tak dlouho, dokud nedostaneme požadovanou rychlost hřídele. A řemenice si následně můžeme dle výpočtu vyrobit.

 

BastlerCZ (Michal Šika)