Třídy ochrany elektrických přístrojů

Každý elektrický přístroj používaný u nás musí mít ochranu, aby nedošlo ke zranění uživatelů elektřinou. Ochrana elektrických zařízení se dělí do několika tříd.

Níže je jednoduchá tabulka s jednotlivými třídami a jejich popisem. Pod tabulkou je ještě dovysvětlení jednotlivých pojmů.

  Třídy ochrany
0 I II III
Základní charakteristiky předmětu Žádné prostředky pro připojení ochranného vodiče PE Opatřeno prostředky pro připojení ochranného vodiče PE Přídavná izolace a žádné prostředky pro připojení ochranného vodiče PE Konstruováno pro napájení ze zdroje SELV
Opatření k zajištění bezpečnosti Pouze okolím Spojení s ochranným vodičem PE Nejsou potřebná Připojení ke zdroji SELV
Grafická značka 
Použití v instalacích V ČR není povolena S ochranným vodičem PE nebo s vodičem PEN Všeobecné použití Všeobecné použití

Třída 0 znamená, že části zařízení pod napětím jsou chráněny pouze okolím. Tedy mohou být i volně přístupné. Proto tato třída ochrany se u nás nepoužívá.

Třída I je v podstatě každý přístroj, který má kovový obal (pračka, lednička, apod.) a je připojený pomocí standardní 3 kolíkové vidlice (a 3 žilovým kabelem). Tedy je zde připojen i ochranný vodič PE.

Třída II je každý přístroj, který má plastový obal (rádio, TV, apod.) a je připojený pomocí 2 kolíkové vidlice a 2 žilovým kabelem. Nedotýkáme se zde přímo žádné kovové části přístroje.

Třída III je přístroj, který je připojen ke zdroji bezpečného nízkého napětí (SELV). Tedy někde je umístěno trafo, popř. zdroj stejnosměrného napětí a přístroj je připojen k tomuto napětí. Aktuálně jsou to např. světelné LED pásky, které lze používat v koupelně apod.

BastlerCZ (Michal Šika)