Při návrhu desek plošných spojů, které obsahují integrované obvody musíme dbát na rozmístění napájecích vodičů. Jak z důvodu estetického, tak hlavně z důvodu praktického.

Read More