Lokomotiva řady 714

Lokomotiva řady 714 je 4nápravová kapotová motorová lokomotiva ČD. Vznikla přestavbou starších lokomotiv. Přezdívku má Velké Lego.

Lokomotivní řada 714 vznikla rekonstrukcí starší lokomotivní řady 735 (T 466.0), která byla dodávána v 70.letech. Lokomotivy jsou určeny pro středně těžkou posunovací službu a pro lehkou osobní traťovou službu.

Lokomotiva je koncipována jako kapotová se zúženými a sníženými kapotami a věžovou kabinou strojvedoucího. Po stranách kapot jsou ochozy se zábradlím přístupné ze schůdků. Z ochozů je přístupná i kabina strojvedoucího dveřmi v čelních stěnách kabiny. V kabině strojvedoucího jsou diagonálně umístěny 2 řídící pulty.

Hlavní rám s podvozky je původní z řady 735. S podvozky je rám spřažen pomocí dvojice otočných čepů. Oba podvozky jsou hnací se dvěma dvojkolími vedenými kyvnými rameny a odpruženými pomocí vinutých pružin s hydraulickými tlumiči.

Pod delší přední kapotou jsou uloženy 2 shodné motory Liaz M 1.2 C – M 640D. Jsou to naftové 4taktní řadové šestiválce s přímým vstřikem paliva a turbem. Rozvod je OHV. Každý válec má 2 sací a 2 výfukové ventily. Motory jsou chlazeny vodou.

Každý motor je přes pružnou přírubovou spojku spojen s vlastním trakčním alternátorem. Palivová nádrž je zavěšena pod rámem mezi podvozky. Lokomotiva funguje, i když je vyřazen jeden z motorgenerátorů. K pohonu pak slouží pouze jeden podvozek. Lokomotiva je vybavena ruční brzdou, samočinnou tlakovou brzdou (DAKO DK-GP), přímočinnou brzdou a elektrodynamickou brzdou.

Trakční alternátory jsou střídavé 3fázové stroje typu TA 611. Proud z nich je usměrňován v usměrňovačích PA 17 a napájí čtyři trakční motory TE 005 E. To jsou stejnosměrné sériové 4pólové elektromotory. Regulace výkonu je elektronická s ochranou proti skluzu.

 

Technické údaje
Mezinárodní označení 92 54 2 714 xxx-x
Rekonstrukce ČKD Dopravní systémy
Rok rekonstrukcí 1994 – 1997 (1992 – 1993)
Rekonstruováno ks 58 (2)
Rozchod 1435 mm
Typ vozidla 4nápravová kapotová univerzální lokomotiva
Uspořádání pojezdu Bo´Bo´
Přenos výkonu elektrický střídavě-stejnosměrný
Trakce nezávislá s elektrickým přenosem výkonu
Délka přes nárazníky 14240 mm (14180 mm)
Vzdálenost otočných čepů 7600 mm
Rozvor podvozku 2400 mm
Minimální poloměr oblouku 100 m
Služební hmotnost 60 t / 64*t (56 t)
Typ spalovacího motoru Liaz M 1.2 C-M 640D (Liaz M 2-650)
Objem spalovacího motoru 11,946 l (13,740 l)
Velikost palivové nádrže 2000 l
Trvalý výkon motoru 600 kW
Maximální tažná síla 154 kN
Maximální rychlost 80 km/h
714 (714.001 – 002)
*) 714.2
BastlerCZ (Michal Šika)