Lokomotiva řady 169

Lokomotiva řady 169 byla prototypová elektrická stejnosměrná lokomotiva. Vyroben byl jediný kus. Staré označení bylo E 499.5 a získala přezdívku Asynchron.

Vyrobila ji Škoda Plzeň v roce 1987, tovární označení bylo Škoda 85E. Měla se stát základem pro lokomotivy III.generace, k jejichž výrobě nakonec nedošlo.

Jednalo se o lokomotivy s asynchronními (odtud přezdívka) trakčními motory s pulzní regulací výkonu. Po roce 1989 byl ale vývoj ukončen, hlavně z důvody cen součástek a importu nových technologií.

Lokomotiva řady 169 má skříňové uspořádání se dvěma koncovými stanovišti strojvedoucího. Ty jsou přístupná z levé strany. Mezi nimi se nachází strojovna s novým zářivkovým osvětlením.

Rám lokomotivy je spřažen dvěma otočnými čepy s dvounápravovými hnacími podvozky. Ty mají dvoustupňové odpružení.

Lokomotiva má k dispozici 2 typy podvozků. První typ má v sobě dva pomaluběžné motory, které pohánějí nápravy přímo přes spojku.

Druhý typ podvozku je s rychloběžnými motory, jež dvoukolí pohánějí přes kloubový hřídel.

Primární i sekundární odpružení je zajištěno vinutými ocelovými pružinami s hydraulickými tlumiči v příčném i svislém směru.

Brzdový systém lokomotivy je složen z ruční brzdy, samočinné tlakové, přímočinné a elektrodynamické brzdy.

Lokomotivu pohánějí 4 trakční střídavé asynchronní motory s kotvou nakrátko a s cizí ventilací. V rámci podvozku jsou řazeny paralelně. Napájeny jsou přes proudový střídač (po roce 1989 ale začaly být upřednostňovány napěťové střídače).

V současné době je torzo lokomotivy v areálu plzeňské Škodovky.

Technické údaje
Mezinárodní označení 91 54 7 196 xxx-x
Výrobce Škoda Plzeň
Tovární označení 85 E 0
Rok výroby 1987
Vyrobeno ks 1
Rozchod 1435 mm
Typ vozidla 4nápravová skříňová univerzální lokomotiva
Uspořádání pojezdu Bo´Bo´
Trakce stejnosměrná elektrická
Trakční systém 3 kV =
Regulace výkonu pulzní
Délka přes nárazníky 18000mm
Délka skříně 16700 mm
Šířka 2940 mm
Výška se staženými sběrači 4555 mm
Pevný rozvor 2500 mm
Celkový rozvor 11200 mm
Vzdálenost otočných čepů 8700 mm
Minimální poloměr oblouku 120 m
Služební hmotnost 80,8 t (75 t)
Max.hmotnost na nápravu 20,2 t (18,75 t)
Trvalý výkon 2600 kW (3200 kW)
Trvalá tažná síla 132 kN (179 kN)
Maximální tažná síla 221 kN (230 kN)
Maximální rychlost 120 km/h
Údaje v závorkách platí pro lokomotivu s rychloběžnými motory
BastlerCZ (Michal Šika)