Lokomotiva řady 131

Lokomotiva řady 131 opět přezdívaná Dvojička nebo Dvojče je elektrická dvoudílná lokomotiva na stejnosměrný proud. Její staré označení je E 479.1.

Lokomotiva řady 131 je určena pro těžkou nákladní dopravu na kopcovitých tratích mezi moravsko-slezsko-slovenským pomezím a východním Slovenskem. Byly vyráběny v letech 1980 až 1982 Škodou Plzeň s továrním označením Škoda 58E.

Jedná se o II.generaci lokomotiv Škoda. V současnosti se lokomotivy na českých tratích vyskytují jen výjimečně.

Lokomotivy řady 131 se skládají ze dvou konstrukčně shodných dílů, z nichž každý má vlastní inventární číslo a může tedy jezdit i samostatně. Přesto je ale lokomotiva provozována pouze jako dvoudílná.

Jsou to první vozidla značky Škoda, jež mají deformační bezpečnostní prvky.

Oproti řadě 125.8 má řada 131 nárazníky, nicméně automatická spřáhla byla nahrazena klasickou šroubovicí a hákem a to na obou čelech každého dílu.

Oba díly lokomotivy jsou skříňové koncepce se stanovištěm strojvedoucího v čele a průchodem do druhé části lokomotivy v zadní části dílu. Přední čela jsou totožná (až na chybějící klimatizaci) s lokomotivami řady 163, bočnice jsou ale odlišné.

Na jedné bočnici je 5 velkých obdélníkových oken, na druhé jsou 3 velká a 2 malá okna. Na střešních partiích jsou žaluzie.

Rám skříně je spojen pomocí otočných čepů s dvounápravovými hnacími podvozky s dvoustupňovým odpružením. Odpružení je provedeno ocelovými vinutými pružinami se svislými tlumiči v obou stupních a příčnými tlumiči ve druhém stupni.

V každém podvozku jsou 2 trakční motory s kloubovou spojkou, ty pohánějí nápravy přes ozubené soukolí.

Brzdová soustava je tvořena ruční brzdou, samočinnou tlakovou brzdou (řízena dvěma brzdiči DAKO BSE) a přímočinnou brzdou (s dvěma brzdiči DAKO BP). Lokomotiva má celkem šestnáct brzdových válců o průměru 8“. Všechna dvoukolí jsou oboustranně brzděna špalíkovou brzdou.

Trakční motory jsou stejnosměrné sériové stroje. Jsou řazeny v rámci jednoho dílu lokomotivy do dvou skupin, sériově a paralelně (sérioparalelní zapojení).

Regulace výkonu je odporová s fechralovými odporníky. Jízdní stupně se zadávají pákovým kontrolérem na řídícím pultu, ale nejsou řazeny současně na obou dílech.

Elektřina je z troleje přenášena dvěma jednoramennými sběrači proudu na každém dílu.

 

Technické údaje
Mezinárodní označení 91 54 7 131 xxx-x
Výrobce Škoda Plzeň
Tovární označení 58 E 1-5
Rok výroby 1980 až 1982
Vyrobeno ks 100 (50 dvojic)
Rozchod 1435 mm
Typ vozidla 8 nápravová dvoučlánková skříňová nákladní lok.
Uspořádání pojezdu Bo´Bo´+ Bo´Bo´
Trakce elektrická stejnosměrná
Trakční systém 3 kV =
Regulace výkonu odporová
Délka přes nárazníky 34540 (17270) mm
Délka skříně 15970 mm
Šířka 2940 mm
Výška se staženými sběrači 4600 mm
Pevný rozvor 3200 mm
Celkový rozvor (11370 mm)
Vzdálenost otočných čepů (8170 mm)
Minimální poloměr oblouku 150 (120) m
Služební hmotnost 169 (84,5) t
Max.hmotnost na nápravu 21,2 t
Trvalý výkon 4480 (2240) kW
Trvalá tažná síla
Maximální tažná síla 350 (230) kN
Maximální rychlost 100 km/h
Údaje v závorkách platí pro 1 díl lokomotivy
BastlerCZ (Michal Šika)