Lokomotiva řady 125.8

Lokomotiva řady 125.8 je dvoudílná elektrická lokomotiva na stejnosměrný proud určená pro těžké nákladní vlaky. Byla speciálně navržena a vyrobena pro širokorozchodnou trať Užhorod – Haniska pri Košiciach.

Dřívější označení je E 469.5, její přezdívka je Dvojička nebo Dvojče. Lokomotiva má tovární označení Škoda 67E. Lokomotivy byly vyrobeny v roce 1975 jako jednorázová série.

Po vývojové stránce jsou tyto lokomotivy mezi lokomotivami Škoda I. a II. Generace.

Lokomotivy řady 125.8 jsou odvozeny od strojů řady 123 (E 469.3). Dodány byly ale ve dvoudílném provedení.

Skládá se ze dvou konstrukčně shodných dílů spojených automatickými spřáhly. Automatická spřáhla jsou i na předních čelech lokomotivy. Každý z dvojice vozů má jedno čelní stanoviště a s druhým vozem je spřažen svou zadní částí. Každý díl má svoje inventární číslo a může v případě potřeby jezdit i samostatně.

Lokomotivy jsou vzájemně průchozí ve své zadní části, kde jsou spřaženy.

Vypružení podvozků je dvojité, primární je tvořeno listovými pružnicemi doplněnými ocelovými vinutými pružinami. Sekundární vypružení je tvořeno listovými pružnicemi. Pohon zajišťuje osm trakčních motorů (4 v každém dílu).

V každém dílu je ruční brzda, samočinná tlaková brzda řízená brzdičem DAKO BS2 a přímočinná brzda s brzdičem DAKO BP.

Trakční motory jsou stejnosměrné sériové stroje, regulace výkonu je zde odporová s fecharlovými odporníky II.generace, které jsou trvale zatížitelné.

Přenos elektřiny z troleje zajišťují dva dvouramenné sběrače proudu na každém dílu lokomotivy.

Technické údaje
Mezinárodní označení 125.8
Výrobce Škoda Plzeň
Tovární označení 67 E 1
Rok výroby 1975
Vyrobeno ks 44 (22 dvojic)
Rozchod 1520 mm
Typ vozidla 8nápravová dvoučlánková skříňová nákladní
Uspořádání pojezdu Bo´Bo´+ Bo´Bo´
Trakce elektrická stejnosměrná
Trakční systém 3 kV =
Regulace výkonu odporová
Délka přes nárazníky 34380 (17190) mm
Délka skříně
Šířka 2950 mm
Výška se staženými sběrači 5120 mm
Pevný rozvor 3330 mm
Celkový rozvor
Vzdálenost otočných čepů 8170 mm
Minimální poloměr oblouku 150 (120) m
Služební hmotnost 170 (85) t
Max.hmotnost na nápravu 21,3 t
Trvalý výkon 4080 (2040) kW
Trvalá tažná síla
Maximální tažná síla 350 (224) kN
Maximální rychlost 90 km/h
údaje v závorkách platí pro 1 díl
BastlerCZ (Michal Šika)