Lokomotiva řady 122

Lokomotiva řady 122 je elektrická stejnosměrná lokomotiva určená pro nákladní přepravu. Její dřívější označení je E 469.2 a přezdívku má „Ústecká dvojka“.

Lokomotivu vyráběla Škoda Plzeň pod továrním označením Škoda 57E. Jednalo se o nástupce lokomotiv řady 121 a byly dodány v roce 1967.

Lokomotiva řady 122 slouží k tažení nákladních vlaků a také dříve k přepravě hulí z Mostecké uhelné oblasti. Několik strojů slouží k tažení osobních vlaků v mostecko-chomutovské oblasti.

Konstrukčně se lokomotiva řady 122 změnila oproti předchozí řadě 121 minimálně. Skříň má nová čela a stanoviště strojvedoucího je přístupné z obou stran lokomotivy.

Strojovna je opět mezi stanovišti a je osvětlena třemi velkými a jedním malým obdélníkovým oknem.

Přes otočné čepy je skříň spřažena se dvěma podvozky jež mají po dvou hnacích nápravách. V každém podvozku jsou pevně uloženy 2 trakční motory. Skříň lokomotivy je na podvozcích uložena na listových pružinách (sekundární vypružení). Primární vypružení je na podvozcích provedeno listovými pružinami doplněnými vinutými ocelovými pružinami.

Lokomotiva je vybavena ruční brzdou, samočinnou tlakovou brzdou a přímočinnou brzdou.

Elektrická část lokomotivy se shoduje s řadou 121. Byly jen použity modifikované trakční motory s rozdílným výkonem. Motory jsou zapojeny ve dvou větvích sériově a paralelně (sérioparalel). Regulace výkonu je odporová. Rozjezdové odporníky jsou na střeše lokomotivy, jsou vyrobeny z litého železa a není je možné trvale zatížit.

Sběrače proudu z troleje jsou dvouramenné koncepce.

Technické údaje
Mezinárodní označení 91 54 7 122 xxx-x
Výrobce Škoda Plzeň
Tovární označení 57 E 1
Rok výroby 1967
Vyrobeno ks 55
Rozchod 1435 mm
Typ vozidla 4nápravová skříňová nákladní lokomotiva
Uspořádání pojezdu Bo´Bo´
Trakce elektrická stejnosměrná
Trakční systém 3 kV =
Regulace výkonu Odporová
Délka přes nárazníky 17210 mm
Délka skříně 15970 mm
Šířka 2950 mm
Výška se staženými sběrači 4650 mm
Pevný rozvor 3330 mm
Celkový rozvor 11500 mm
Vzdálenost otočných čepů 8170 mm
Minimální poloměr oblouku 120 m
Služební hmotnost 85 t
Max.hmotnost na nápravu 21,3 t
Trvalý výkon 2040 kW
Trvalá tažná síla 154 kN
Maximální tažná síla 224 kN
Maximální rychlost 90 km/h
BastlerCZ (Michal Šika)