Značení rezistorů a kondenzátorů

V dnešním článku ukážu, jak se značí některé elektronické součástky. Ukážu barevné značení rezistorů a také barevné a textové značení keramických kondenzátorů od firmy Tesla.

Následující obrázky napoví víc.

Barevné značení rezistorůJsou dvě verze barevného značení rezistorů, buď se čtyřmi pruhy nebo s pěti pruhy.

První dva nebo tři pruhy (závisí na verzi značení) představují číslice pro hodnotu odporu:

  • V prvním případě je to hnědá barva, což je 1 a zelená barva, což je 5 → takže výsledné číslo je 15.
  • Ve druhém případě je to hnědá barva, což je 1, pak zelená barva, což je 5 a černá barva, což je 0 → takže výsledné číslo je 150.

Druhý pruh zprava je tzv. násobitel, který určuje počet nul za číselnou hodnotou:

  • V prvním případě je to červená barva, což je 100 → takže výsledná hodnota je 1500.
  • Ve druhém případě je to hnědá barva, což je 10 → takže výsledná hodnota je také 1500.

A poslední pruh (tedy první zprava) označuje toleranci. V našem případě je to ±5%.

Barevné značení keramických kondenzátorů Tesla

Typ kondenzátoru označuje barevný odstín vrcholu kondenzátoru. Na obrázku je to fialová barva, tedy se jedná o typ TK 676.

Kapacitu kondenzátoru určuje barva terčíku uprostřed kondenzátoru. Na obrázku je to zelená barva. Takže kapacita kondenzátoru je 12pF.

Textové značení keramických kondenzátorů Tesla

Na konec tu máme textové značení keramických kondenzátorů. Na obrázku vyobrazený kondenzátor má na sobě textové označení, které určuje jeho kapacitu, toleranci této kapacity, označení hmoty a pracovní napětí.

Takže vyobrazený kondenzátor má kapacitu 1500pF (což značí číslo 1n5) s tolerancí -20 +50% (viz písmeno S), je vyroben z materiálu E2000 (viz písmeno Z) a pracovní napětí je 40V (což je označeno písmenem s).

Jak je vidět značení rezistorů a keramických kondenzátorů jednoduché. U barevného stačí jen správně určit odstín barvy a následně dle tabulky určit hodnoty součástek.

U textového značení je v kódu zapsáno mnohem více informací než u barevného, ale jeho určení s pomocí těchto tabulek také není problematické.

BastlerCZ (Michal Šika)