Každý elektrický přístroj používaný u nás musí mít ochranu, aby nedošlo ke zranění uživatelů elektřinou. Ochrana elektrických zařízení se dělí do několika tříd.

Read More