Ne všechno lze zvednout vlastní silou, a tak chytří lidé vymysleli kladky a kladkostroje. Díky kladkostroji můžete vlastními silami nadzdvihnout i auto. Tak se tedy podíváme, jak to vše funguje.

Read More