Poté co jsem postavil plot rozdělující pozemek na část před garáží, kam mohou psi, a část se vstupem do domu, kam psi mohou jen na povolení, bylo nutné ještě vyrobit branku.

Read More