Každý jistě ví, že základní elektrické veličiny jsou elektrické napětí (jednotka volt), elektrický proud (ampér) a elektrický odpor (ohm). Dohromady tvoří tzv. Ohmův zákon.

Read More