Lokomotiva řady 724.7

Lokomotiva řady 724.7 je 4nápravová kapotová motorová posunovací lokomotiva. Určená pro velké průmyslové podniky.

Za zrodem řady 724 stála potřeba nových lokomotiv pro průmyslové vlečky velkých podniků. Průmyslové lokomotivy řady T 448.0 (740) byly příliš energeticky náročné a měly již zastaralou koncepci se špatným výhledem z kabiny stojvedoucího. Původně se uvažovalo o pouhé rekonstrukci lokomotiv řady 740.

Začalo se v roce 1997 s lokomotivou 740.635. Ta dostala nový motor, kapotáž a byla přeznačena na 744.701. Stala se základem pozdější řady 724. Prototypová lokomotiva 724.701 byla dodána v roce 1998.

Lokomotivy řady 724 jsou určeny pro středně těžkou posunovací a traťovou službu na vlečkách v areálech velkých průmyslových podniků. Oproti řadě 740 se vyznačují nižší spotřebou a hlučností. Dále jsou lépe vybavené a poskytují mnohem lepší výhled.

Lokomotiva je koncipována jako rámová, se dvěma sníženými a zúženými kapotami. Mezi nimi se pak nachází kabina strojvedoucího se dvěma diagonálními řídícími pulty. Je situována blíže k zadnímu konci lokomotivy. Kabina je přístupná dveřmi z ochozů lokomotivy a je vybaveno tropiko střechou.

Hlavní rám byl repasován a modifikován, podvozky, palivová nádrž a hlavní vzduchojemy zůstaly ale původní. Pomocí otočných čepů jsou k hlavnímu rámu připojeny dva dvounápravové podvozky s dvojkolími na kyvných ramenech. Ta jsou odpružena vinutými pružinami s hydraulickými tlumiči. Rám je na podvozcích uložen na silentblocích.

V každém podvozku jsou dva trakční tlapové motory. V přední části přední (delší) kapoty je umístěna vzduchotechnika, za ní pak baterie a následuje motorgenerátor. Ten se skládá z chladiče, spalovacího motoru a trakčního alternátoru. Spalovací motor je naftový 12válec s válci do V a přímým vstřikem paliva.

Lokomotiva je vybavena ruční brzdou, samočinnou tlakovou brzdou (DAKO BSE), přímočinnou brzdou (DAKO BPE) a elektrodynamickou brzdou.

Použitý trakční alternátor Siemens 1FC2-454 je 3fázový stroj, který po usměrnění proudu napájí 4 původní stejnosměrné 4pólové trakční motory. Pro regulaci výkonu spalovacího motoru je použit elektronický regulátor NES.

U lokomotivy 724.701 je za trakčním alternátorem umístěn ještě alternátor pomocných pohonů, u následně vyrobených lokomotiv je tento pomocný alternátor nahrazen stejnosměrným generátorem a hydraulickým čerpadlem pro pohon kompresoru.

 

Technické údaje
Mezinárodní označení 724.7
Výrobce ČMKS
Rok výroby od 1998
Vyrobeno ks 13
Rozchod 1435 mm
Typ vozidla 4nápravová podvozková kapotová posunovací lokomotiva
Uspořádání pojezdu Bo´Bo´
Přenos výkonu elektrický střídavě-stejnosměrný
Trakce nezávislá s elektrickým přenosem
Délka přes nárazníky 13820 mm
Délka rámu 12420 mm
Rozvor podvozku 2400 mm
Vzdálenost otočných čepů 6700 mm
Minimální poloměr oblouku 80 m
Regulace výkonu elektronický regulátor
Služební hmotnost 72 t
Typ spalovacího motoru Caterpillar 3412 B DI-TA
Objem motoru 163,2 l
Velikost palivové nádrže 4000 l
Trvalý výkon motoru 627 kW
Maximální tažná síla 204 kN
Maximální rychlost 80 km/h
BastlerCZ (Michal Šika)