Lokomotiva řady 380

Lokomotiva řady 380 je třísystémová elektrická univerzální lokomotiva. Jedná se o nejnovější typ lokomotiv, které se u nás vyrábějí. Obchodní název této lokomotivy je Emil Zátopek, nicméně přezdívku zatím žádnou nezískala.

Lokomotiva řady 380 je určena pro dopravu osobních vlaků kategorie EuroCity a InterCity, zejména na koridorových tratích ve střední Evropě (v Česku, Rakousku, Slovensku, Polsku, Maďarsku a Německu). Je plánováno, že nahradí poruchové lokomotivy řad 371 a 372.

Vyrábí se v plzeňské Škodovce pod továrním označením Škoda 109E.

Lokomotiva řady 380 je skříňová podvozková lokomotiva se dvěma koncovými stanovišti strojvedoucího. Ta jsou přístupná z obou stran lokomotivy. Mezi nimi je centrální průchozí strojovna přístupná dveřmi ze zadní části kabiny. Kabiny strojvedoucího jsou tlakotěsné, klimatizované s novým řídícím pultem.

Lokomotiva má ocelovou samonosnou skříň s nosným spodním rámem. Na něm je narážecí a tažné ústrojí. V opláštění strojovny nejsou okna, je osvětlena zářivkami. Kabiny strojvedoucího vyhovují mezinárodnímu předpisu TSI pro odolnost proti nárazu. Výhled je zajištěn panoramatickými jednodílnými čelními okny s bezpečnostní fólií.

Podvozky jsou dvounápravové s dvoustupňovým odpružením. Podvozkový rám je ocelový, svařovaný. S lokomotivní skříní jsou spřaženy pomocí otočných čepů. Primární odpružení je zajištěno ocelovými vinutými pružinami s paralelně řazenými hydraulickými tlumiči. Sekundární odpružení tvoří vinuté pružiny v uspořádání FlexiCoil, jež umožňuje také tlumení příčných pohybů podvozků vůči skříni.

Lokomotiva je vybavena zajišťovací brzdou, samočinnou tlakovou brzdou (DAKO DK-GP), přímočinnou brzdou, parkovací, elektrodynamickou a doplňkovou elektropneumatickou brzdou.

Přívod proudu z troleje je zajištěn dvěma polopantografy s měnitelným přítlakem (dle napájecí soustavy). Při napájení stejnosměrným napětím 3kV je proud veden přes odpojovače a elektromagnetický hlavní vypínač na sekundární vinutí trakčního trafa. Při napájení střídavým proudem 25kV 50Hz nebo 15kV 162/3Hz je proud veden přes tlakovzdušný hlavní vypínač na primární vinutí trakčního trafa. Vinutí je přepnuto na požadovanou střídavou napěťovou soustavu.

Trakční transformátor je zavěšen pod lokomotivním rámem mezi podvozky a je chlazen silikonovým olejem. Je tvořen primárním vinutím, osmi sekundárními vinutími pro trakci a čtyřmi vinutími pro potřeby vytápění vlaku.

Trakční motory jsou čtyři (dva v každém podvozku) typu Škoda Electric ML 4550 K_6. Jedná se o střídavé třífázové asynchronní elektrické stoje s kotvou s klecovým vinutím nakrátko.

Řízení trakce je mikroprocesorové. Lokomotivu je možné řídit manuálně, nebo v režimu automatické regulace rychlosti (ARR) nebo v režimu automatického vedení vlaku (AVV).

Technické údaje
Mezinárodní označení 91 54 7 380 xxx-x
Výrobce Škoda Transportation Plzeň
Tovární označení 47 Em
Rok výroby 2008 až 2010
Vyrobeno ks (5 / 2010) 3 / 20
Rozchod 1435 mm
Typ vozidla 4nápravová skříňová univerzální lokomotiva
Uspořádání pojezdu Bo´Bo´
Trakce elektrická stejnosměrná + střídavá
Trakční systém 3 kV =; 25 kV ~ 50 Hz; 15 kV ~ 16,7 Hz
Regulace výkonu IGBT moduly (mikroprocesorová)
Délka přes nárazníky 18000 mm
Délka skříně 16700 mm
Šířka 3080 mm
Výška se staženými sběrači 4275 mm
Pevný rozvor 2500 mm
Celkový rozvor
Vzdálenost otočných čepů 8700 mm
Minimální poloměr oblouku 120 m
Služební hmotnost 86 t
Max.hmotnost na nápravu 21,5 t
Trvalý výkon 6400 kW
Trvalá tažná síla 213 kN
Maximální tažná síla 274 kN
Maximální rychlost 200 km/h
BastlerCZ (Michal Šika)