Lokomotiva řady 230

Lokomotiva řady 230 je elektrická univerzální lokomotiva na střídavý proud 25kV 50Hz. Její staré označení je S 489.0 a přezdívá se jí Laminátka nebo Lamino.

V roce 1959 bylo rozhodnuto, že bude na tratích ČSD zaveden druhý napájecí systém. Mělo jít o střídavý jednofázový systém o napětí 25 kV a průmyslové frekvenci 50 Hz. Ve Škodě Plzeň (tehdejší závody V.I. Lenina) dostali za úkol vyvinout lokomotivy pro tento napájecí systém.

Těžko říct, zda bylo zavedení druhého napájecího systému rozumné, protože po celou dobu koexistence dvou systémů dochází ke komplikacím a přechod na jediný trakční systém je v podstatě nereálný.

Lokomotiva řady 230 byla sériově vyráběna v letech 1966 a 1967 ve Škodě Plzeň pod továrním označením Škoda 47E.

Byla navržena jako univerzální (požívají se v nákladní a v menší míře i v osobní dopravě. V současnosti jezdí na trati Brno-Maloměřice – Havlíčkův Brod.

Lokomotiva řady 230 je skříňová podvozková lokomotiva s dvěma koncovými stanovišti strojvedoucího a centrální strojovnou, jež má symetrické uspořádání. Konstrukce lokomotivní skříně je postavena na svařovaném lokomotivním rámu. Skříň je pokryta velkoplošnými panely ze skelného laminátu, po jejím obvodu je plastický hliníkový pás. Laminátová jsou i čela lokomotivy, v nichž jsou panoramatická čelní okna. Ve dveřích stanovišť jsou oválná okna. Na obou bočnicích skříně jsou žaluzie a nad nimi šest malých střešních oken.

Rám lokomotivy je dvěma čepy spřažen se dvěma dvounápravovými hnacími podvozky. Jejich konstrukce se od stejnosměrných podvozků I.generace úplně odlišuje. Středem podvozků vede vahadlo, na němž jsou vinuté ocelové pružiny primárního odpružení, jež jsou doplněny svislými hydraulickými tlumiči.

Sekundární odpružení je provedeno listovými pružinami mezi lokomotivní skříní a podpěrami u rámu podvozku. V každém podvozku jsou dva trakční plně odpružené motory. Lokomotiva je vybavena ruční brzdou, samočinnou tlakovou brzdou a přímočinnou brzdou.

Elektřinu z troleje odebírají dva dvouramenné sběrače proudu (u lokomotivy 230.053-1 byly nahrazeny modernějšími polopantografy). Trakční transformátor (LTS 4.2-25) s příslušenstvím je umístěn uprostřed strojovny a je částečně zapuštěn pod úroveň podlahy.

Za transformátorem jsou 4 křemíkové usměrňovače ŘV 18 v můstkovém zapojení, pod nimi jsou skříně tlumivek. Výkon je regulován přepínáním odboček.

 

Technické údaje
Mezinárodní označení 91 54 7 230 xxx-x
Výrobce Škoda Plzeň
Tovární označení 47 E 1-3
Rok výroby 1966 až 1967
Vyrobeno ks 110
Rozchod 1435 mm
Typ vozidla 4nápravová skříňová univerzální lokomotiva
Uspořádání pojezdu Bo´Bo´
Trakce střídavá elektrická
Trakční systém 25 kV ~ 50 Hz
Regulace výkonu přepínání odboček
Délka přes nárazníky 16440 mm
Délka skříně 15200 mm
Šířka 3020 mm
Výška se staženými sběrači 4650 mm
Pevný rozvor 2800 mm
Celkový rozvor 10600 mm
Vzdálenost otočných čepů 7800 mm
Minimální poloměr oblouku 120 m
Služební hmotnost 85 t
Max.hmotnost na nápravu 21,3 t
Trvalý výkon 3080 kW
Trvalá tažná síla 210 kN
Maximální tažná síla 320 kN
Maximální rychlost 110 km/h
BastlerCZ (Michal Šika)