Lokomotiva řady 181

Lokomotiva řady 181 je elektrická stejnosměrná lokomotiva pro těžkou nákladní dopravu. Její staré označení je E 669.1 a získala přezdívku Šestikolák jednička.

Vyráběla ji Škoda Plzeň ve dvou sériích v letech 1961 a 1962 s typovým označením Škoda 31E. Řadí se mezi lokomotivy I.generace.

Lokomotiva řady 181 vychází z prototypové řady 180 (E 669.0), jejich výroba proběhla ve dvou sériích. V první sérii bylo dodáno 80 lokomotiv (1961) ve druhé pak dalších 70 lokomotiv (dokončeno v roce 1962).

Lokomotivy z první série mohli jezdit i na tratích se sníženým stejnosměrným napětím 1,5 kV (samozřejmě se sníženým výkonem motorů).

Lokomotivy řady 181 byly navrženy výhradně pro těžkotonážní nákladní dopravu. Používají se ale i k postrkové službě. Dva stroje (181.024 a 181.040) jsou v majetku OKD Doprava (mají modrožlutý nátěr). Na Slovensku není z této řady ani jediný stroj.

I přes svůj věk jsou stále velmi oblíbené, a to i díky jednoduché konstrukci a spolehlivosti.

Lokomotiva je skříňová se dvěma koncovými stanovišti strojvedoucího s dveřmi pouze na levé straně. Mezi stanovišti je strojovna. Na obou bočnicích je pak šest obdélníkových oken.

Prostřednictvím čepů je rám pevně spojen se dvěma třínápravovými plně adhezními povozky s dvojitým odpružením. Primární odpružení je provedeno listovými pružnicemi, sekundární je provedeno vinutými ocelovými pružinami.

V každém podvozku jsou 3 trakční motory s lamelovými spojkami. Lokomotiva 180.002 se od 180.001 odlišuje použitím podvozků s tlapovými motory.

Brzdovou soustavu tvoří ruční brzda, samočinná tlaková brzda a přímočinná brzda.

Motory jsou stejnosměrné, šestipólové. Jsou řazeny do tří druhů zapojení. A to buď, šest motorů sériově zapojených (U = 500V), nebo dvě paralelní větve po třech sériově zapojených motorech (sério-paralel) (U = 1000V), a konečně tři skupiny po dvou motorech v sérii (sério-sério-paralel) (U = 1500V).

Regulace výkonu je odporová s litinovými odporníky na střeše s časově omezeným zatížením.

Odběr proudu z troleje zajišťují dva pantografy.

Technické údaje
Mezinárodní označení 91 54 7 181 xxx-x
Výrobce Škoda Plzeň
Tovární označení 31 E 1-2
Rok výroby 1961 až 1962
Vyrobeno ks 150
Rozchod 1435 mm
Typ vozidla 6nápravová skříňová nákladní lokomotiva
Uspořádání pojezdu Co´Co´
Trakce stejnosměrná elektrická
Trakční systém 3 kV =
Regulace výkonu odporová
Délka přes nárazníky 18800 mm
Délka skříně 17560 mm
Šířka 2950 mm
Výška se staženými sběrači 4650 mm
Pevný rozvor 4800 mm
Celkový rozvor 13000 mm
Vzdálenost otočných čepů 9400 mm
Minimální poloměr oblouku 125 m
Služební hmotnost 124,2 t
Max.hmotnost na nápravu 20,7 t
Trvalý výkon 2790 kW / 26101 kW
Trvalá tažná síla 213 kN
Maximální tažná síla 345 kN
Maximální rychlost 90 km/h
1 – platí pro lokomotivy s inventárním číslem 001 až 080 (1.série)
BastlerCZ (Michal Šika)